Πρόγραμμα Εργασίας O.Ε.Φ. 2ο Έτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
B.iv ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ” Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 75.000,00 ευρώ
Γ.iii ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 41.400,00 ευρώ
Δ.i ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 74.400,00 ευρώ
Δ.iii ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 24.400,00 ευρώ
Δ.iv ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 23.140,00 ευρώ
Ε.i. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 53.678,00 ευρώ
Ε.ii ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 23.005,00 ευρώ
ΣΤ.i ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 5.000,00 ευρώ
ΣΤ.ii ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (PORTAL) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 2.900,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 322.923,00 ευρώ

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

Δραστηριότητα Βiv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική Εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού- Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης) όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Η υλοποίηση της δράσης για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2016-17, ξεκίνησε με τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται τόσο από τους εμπλεκόμενους γεωπόνους όσο και από τους παραγωγούς μέλη της ΟΕΦ. Παράλληλα ξεκίνησε η καταχώρηση στοιχείων και αρχείων που αφορούν στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Καθόλη την διάρκεια του έτους, έμπειρα στελέχη της αναδόχου εταιρείας AGRON AE, βρέθηκαν διπλά στους παραγωγούς μέλη της Ο.Ε.Φ., πρόθυμα να απαντήσουν σε κάθε απορία σχετικά με τα διάφορα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς.

Αποτέλεσμα της ορθής τήρησης του Συστήματος και της δέσμευσης των παραγωγών στην τήρηση των αρχών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ήταν η επιτυχής επιθεώρηση και πιστοποίηση τους και κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο AGRO 2.1-2.2.

Δραστηριότητα Γ.iii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέμα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων συγκομιδής, διαλογής και μεταφοράς ελαιοκάρπου
Δραστηριότητα Δ.i: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και παράδοσης και επιτραπέζιων ελιών πριν τη μεταποίησή τους

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια εξοπλισμού καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης ελιών πριν τη μεταποίησή τους. Mε την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη συγκομιδή και η μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο σε άρτια ποιοτικώς κατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα βάση του δυναμικού της περιοχής.

Κατά το τρέχον 2ο έτος του προγράμματος, η Ο.Ε.Φ. μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας προχώρησε στην προμήθεια και διανομή  ελαιόδικτων , ελαιοραβδιστικών  χειρός και ελαιοραβδιστικών εδάφους τα οποία και διένειμε σε παραγωγούς μέλη της Οργάνωσης για την βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής του ελαιόκαρπου.

Δραστηριότητα Δ.iii.: Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών για την αποθεματοποίηση του ελαιολάδου πριν τη μεταποίηση τους.
Kατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματος εργασίας η ΟΕΦ για την υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε μια ανοξείδωτη κωνική κλειστή  δεξαμενή χωρητικότητας 5000 λίτρων.
Δραστηριότητα Δ.iv.: Προμήθεια εξοπλισμού για τη παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Σκοπός της δράσης αυτής μέσω προμήθειας εξοπλισμού είναι βελτιωτικές παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον στην ιχνηλασιμότητα, στην πιστοποίηση και στην ποιότητα του ελαιολάδου.

Κατά τον 2ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος η ΟΕΦ για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης  προμηθεύτηκε ανοξείδωτες δεξαμενές με κωνικό πυθμένα χωρητικότητας 500 λίτρων  με κρουνούς ορειχάλκινους   και  ανοξείδωτες δεξαμενές με κωνικό πυθμένα χωρητικότητας 500 λίτρων με κρουνούς ανοξείδωτους.

Δραστηριότητα Ε.i.: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου.

Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση, εγκατάσταση έλεγχο και υποστήριξης της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου.

Κατά το 1 ο έτος  υλοποίησης η Ο.Ε.Φ.  με την συνεργασία της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ προχώρησε στην εγκατάσταση του συστήματος ιχνηλασιμότητας το οποίο μάλιστα πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007.

Η επιτυχής αυτή προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά το τρέχον 2ο έτος του προγράμματος με την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα την εκ νέου πιστοποίηση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η Ο.Ε.Φ. παρουσίασε τα ιχνηλατημένα προϊόντα της σε πέντε μη ελαιοπαραγωγές χώρες στόχους. προβάλλοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την σημασία της πλήρους ιχνηλάτησης της πορείας ενός προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.

Δραστηριότητα Ε.ii.: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων) πιστοποίηση με IFS.

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000 και με IFS. Τα συστήματα θα εφαρμοσθούν απο την Ο.Π. που αφορούν τη μονάδα παραγωγής (ελαιοτριβείο)  και τυποποιητήριο  ελαιολάδου με τα οποία το ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε. συνεργάζεται.

Κατά το 1ο έτος  υλοποίησης, η ΟΕΦ με την συνεργασία της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ προχώρησε στην εγκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας το οποίο εφαρμόζει με αποτέλεσμα την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων της από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22000:2005.

Η επιτυχής αυτή προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά το τρέχον 2ο έτος του προγράμματος με την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα την εκ νέου πιστοποίηση των εγκαταστάσεων κατά  ISO 22000:2005.

Δραστηριότητα Στ.i.: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ό, τι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης των ενεργειών δημοσιότητας σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του τριετούς προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.  στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης η Ο.Ε.Φ.  σε συνεργασία με την συνεργαζόμενη ανάδοχο εταιρεία, συμμετείχε σε έκθεση τροφίμων παρουσιάζοντας τα προϊόντα του συνεταιρισμού με την παράλληλη παρουσίαση του προγράμματος της μέσω έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο και διένειμε. Επίσης, συμμετείχε στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου- εκδήλωσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Η Ποιότητα ως Παράγων Οικονομικής Αξίας των προϊόντων της Ελαιοκομίας» με την παρουσία πλήθος κόσμου.

Δραστηριότητα Στ.ii.: Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματός της Ο.Ε.Φ. σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία AGRON AE προχώρησε στον  έλεγχο καλής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου που έχει δημιουργηθεί από το 1ο έτος υλοποίησης με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών από τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Παράλληλα, προχώρησε στην καταχώρηση πλήθους άρθρων αγροτικού και ελαιοκομικού ενδιαφέροντος για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών της περιοχής.