Προφίλ

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε.  αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών μελών της και λειτουργεί στο πλαίσιο αυτού.

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε:

  • Συγκέντρωση ελαιόκαρπου
  • Έκθλιψη – άλεσμα ελαιόκαρπου
  • Τυποποίηση ελαιόλαδου
  • Γεωπονική υποστήριξη και καθοδήγηση των παραγωγών από καταρτισμένο προσωπικό

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους, την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοκαλλιεργητών, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή.

Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το πρόγραμμα της Οργάνωσης είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί και η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Σ.Ο.Δ.)  σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2, κάτι το οποίο αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης τόσο της διοίκησης όσο και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και των  παραγωγών μελών, στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.