Σύμφωνα με ανάλυση του έγκυρου ισπανικού Olimerca, οι αυξημένες λόγω του κορωνοϊού πωλήσεις κατά το μήνα Μάρτιο, δεν είχαν ανοδικό αντίκτυπο στις τιμές παραγωγού οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλη πίεση. Η αιτία είναι διπλή: συσσωρευμένα υψηλά αποθέματα με παράλληλη πρόβλεψη για μεγάλη επερχόμενη εσοδεία την 2020/21.